Bøger til computeren Commodore 64/128.

Bøger til Commodore 64/128.
Bøgerne er på DANSK om computeren Commodore 64/128.
Bøgerne omhandler Programmering og Maskinkode